Antoni Vicent Just i Roger

PROFESSOR DE TROMPETA

Realitza els estudis de grau mitjà a l’escola de música del Districte Marítim del Grào de Gandía, amb el professor Ivàn Mestre García.

Posteriorment, realitza els estudis superiors al Conservatori Superior ”Salvador Seguí” de Castelló, a l’especialitat de trompeta, amb els professors:
Ricard Casany Dolz.
Juan Fco. San Juan Rodrigo.
Ramón Cantus Parets.
José Martínez Colomina.
Vicent Campos Campos.

A participat com a alumne actiu a cursos de perfeccionament i classes magistrals de trompeta amb prestigiosos professors i solistes internacionals com:
Maurice André.
Vicent Campos.
Max Sommerhalder.
Manuel Blanco.
Paul Merkelo.
Manu Mellaerts.
Rex Richardson.
Juan García Marin.
David Pastor.
Raul García.


Membre del claustre de professors de l’escola de música de La Unió Musical de Lorxa(Alacant) fins l’any 2017.
Actualment és professor de trompeta i llenguatge

Biografia


Naix a La Font d’En Carròs, el 2 de Gener del 1978. Comença classes de llenguatge musical i trompeta a l’escola de música de l’Agrupació Artística Musical Carròs, de la ma de Josep Joan Martí i Juan, i amb Juan García Marín.